Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Jak obliczyć emeryturę?

Praca Data publikacji - 18 marca, 2024 Autor - Redakcja statusiki.pl
Jak obliczyć emeryture?

Planowanie emerytury jest dla wielu osób ważnym tematem. Mając świadomość, jak obliczyć przyszłą emeryturę, możemy odpowiednio zaplanować nasze finanse na okres starości. Poniższy artykuł dostarcza wyczerpujących informacji na ten temat.

Jak obliczyć emeryturę?

Podstawę do obliczenia emerytury stanowi przede wszystkim wysokość składek ZUS, które płaciłyśmy lub które były za nas płacone przez cały okres naszej kariery zawodowej. Warto wiedzieć, że do obliczenia wysokości emerytury bierze się pod uwagę zarówno podstawowy aport, jaki odprowadza pracodawca, jak również dodatkowe składki, które dobrowolnie decydujemy się opłacać. Istotnym czynnikiem jest także wiek, w którym zakończymy pracę i przejdziemy na emeryturę. Im wcześniej podejmiemy taką decyzję, tym nasza emerytura będzie niższa.

Wiek emerytalny

W Polsce obowiązują określone granice wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet. Dla mężczyzn jest to 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Przechodząc na emeryturę przed osiągnięciem tego wieku, możemy liczyć na niższą emeryturę. Jednak dla osób, które przekroczyły 40 lat składkowego stażu pracy (dla mężczyzn) lub 35 lat (dla kobiet), przewidziana jest możliwość przejścia na tzw. emeryturę wcześniejszą. Jest to jednak związane z obniżeniem kwoty świadczenia.

Wiąże się to z tym, że wiek emerytalny wpływa na na tzw. ekwiwalent składkowy, który we wzorze na emeryturę mnożony jest przez długowieczność. Jeżeli więc osiągniemy wyższy wiek emerytalny, ekwiwalent składkowy jest wyższy, a co za tym idzie, wyższa jest przyszła emerytura.

Składki emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Składka ta wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto. Część tej składki (9,76%) jest odprowadzana na konto w ZUS, natomiast pozostałą część (9,76%) można przekazać do otwartych funduszy emerytalnych.

Do obliczenia emerytury wykorzystuje się tzw. podstawę wymiaru, która obejmuje wszystkie składki emerytalne odprowadzane przez ubezpieczonego przez cały okres jego aktywności zawodowej.

Punktem wyjścia do obliczenia emerytury są tzw. punkty emerytalne. Każdego roku na konto emerytalne ubezpieczonego wpływają punkty emerytalne, które są proporcjonalne do wysokości składek emerytalnych odprowadzanych przez daną osobę w ciągu roku. Im wyższe składki emerytalne, tym więcej punktów emerytalnych.

Do składników, które mają wpływ na obliczenie emerytury, należy zaliczyć również tzw. waloryzację punktów emerytalnych. Jest to proces polegający na aktualizacji wartości punktów emerytalnych, który wykonuje się na przełomie każdego roku. Waloryzacja powoduje, że wartość punktu emerytalnego wzrasta, co skutkuje zwiększeniem przyszłej emerytury.

Do obliczania wartości emerytury niezbędna jest znajomość wartości aktualnego i przyszłego waloru. Za wartość waloru przyjmuje się wartość punktu emerytalnego oh z roku, w którym ubezpieczony stara się o przyznanie emerytury.

Na koniec warto dodać, że ZUS oblicza wartość emerytury na podstawie tzw. współczynnika przemiany, który jest ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej. Współczynnik ten jest związany z oczekiwaną długością życia ludzi w wieku emerytalnym.

Obliczenie wartości emerytury można zrealizować samodzielnie, korzystając ze specjalnego kalkulatora emeryturalnego dostępnego na stronie ZUS, lub poprosić o takie obliczenie doradcę finansowego lub pracownika ZUS.

Jak napisać podanie o pracę?

Redakcja statusiki.pl

Nasz zespół specjalizuje się w publikowaniu praktycznych porad oraz ciekawostek z obszarów związanych z domem, zdrowiem, pracą, Internetem i zakupami. Nasze artykuły są starannie dobranymi źródłami informacji, które oferują czytelnikom wartościowe wskazówki i inspiracje na temat codziennego życia.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?